Preț

Preț orientativ – de la 55 euro/m2

Produse și servicii

Produse incluse în preț –  lemnul pentru căpriori și maurlați, folie de superdifuzie pentru căpriori, șipcă și contrașipcă, țiglă ceramică Creaton, accesoriile din țiglă ceramică pentru fronton, aerisire, coamă, conexiunile cu pereții din țiglă metalică, sistemul pluvial pe orizontală, streașina din lemn dublu-lăcuit.

Servicii incluse în preț – montarea lemnului, montarea streșinii, montarea țiglei ceramice, instalarea sistemului pluvial pe orizontală, transportarea materialului.

Servicii și produse calculate suplimentar – izolarea termică a acoperișului cu vată minerală.

Etapele de lucru

1. Ne contactați

Ne telefonați la nr. 060449988 pentru a stabili când putem să venim să luăm măsurile și să vă prezentăm produsele.

2. Măsurăm acoperișul

Ne deplasăm la fața locului și măsurăm dimensiunile viitorului acoperiș. Măsurările sunt gratuite pe tot teritoriul Republicii Moldova.

3. Vă prezentăm oferta

Vă invităm la oficiul pe str. Petricani 88/4 pentru a vă prezenta oferta cu toate serviciile și materialele incluse.

4. Semnăm contractul

Semnăm, în două exemplare, contractul și ne lăsați un avans simbolic pentru a vă putea programa pentru serviciile de montare.

5. Montăm acoperișul

În ziua stabilită, începem lucrările de construcție ale acoperișului. Demontăm ardezia, dacă este necesar, îndreptăm sau montăm lemnul și materialul selectat.

6. Supraveghem lucrările

Inginerul nostru verifică mersul lucrărilor după finalizarea fiecărei etape de montare. Ne asigurăm că materialele sunt montate conform tehnologiei.

7. Finalizăm lucrarea

Are loc inspecția finală, se recalculează suprafața acoperișului, se achită ultima tranșă, se semnează actele de prestări servicii și se înmână certificatele de garanție.

8. Facem o fotografie

Pentru amintire) alături de acoperișul nou montat.

Produse din țiglă ceramică